Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Jan 31, 2023

Pulaartoraara Pilunnguaq Jørgensen. Siorna europami angalavoq Interrailerluni, tassani qimutsuitsoqattaarluni nunat assigiinngitsorpassuit tikippai. Angalanerminni misigisatik oqaluttuarivai.