Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Jul 29, 2022

- FB-mi apeqqut: Superheltiusuuguit suna piginnaanerissagaluarpiuk?


Jul 28, 2022

JJ-p Silarsuaa: Aningaasat naleerukkiartortarnerat


Jul 27, 2022

Ilisaritipparput Asii Kleist Berthelsen :)


Jul 27, 2022

- Ullormut tulluartoq: Martin S Jensen


Jul 26, 2022

- Tassamaa... Interneteqanngikkallarmat. Sulerisarnikuuit?