Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Nov 30, 2022

Pingasunngornermi sammisat: Nalungiliuk Geisha? - Inuunera Ilorneq Lea Holm peqatigalugu eqqartorneqarpoq Avataaniit unnertittarneq. Aallakaatitsisuupput Inuk aamma Maali tusarnaarluarina :)


Nov 29, 2022

Ilinniarfiga: Casper Andreassen Politi


Nov 28, 2022

Ataasinngornermi sammisat: Timersorneq - Inuk eqartorneqartoq - Piukkussat pingasut assigiinngitsut kiisalu naggasiutigalugu Misiliisa. Aallakaatitsisuupput maali Inullu tusarnaaluarina :)


Nov 25, 2022

Tallimanngornermi sammisat: FB-Live - Makitsineq - KinaSumiQanga - Yoghurt imigassaava imigassaanngila? - Aallakaatitsisuupput; Nukakkuluk, Maali Inullu Tusarnaarluarina :)


Nov 24, 2022

- Sumi susoqarpa?