Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Aug 5, 2022

Nukakkuluk Maalilu tallimanngornermi sammisaraat: Apeqqutit allanartut - Suup ullumikkut illartippaatit? - Karl Peter M. Piukkussaa - Nipilersugarlu oqaluttuassartalik. :)


Aug 4, 2022

- JJ-p Silarsuaa: Nalinginnaasut / Atugaasut


Aug 3, 2022

- Ilisarititsineq: Peri Fleischer


Aug 2, 2022

- Ullormut tulluartoq: Inunnguaq Petrussen


Aug 1, 2022

Tassamaa... qarliit kivingasut mutiungallarmata :)