Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Aug 28, 2023

Ullumikkut sammingaatsiarpakka ilinniartuunerup nalaani eqqumaffissat siunnersuutillu assigiinngitsut. Kiisalu Facebookitsinni allannikut sammillugit, aperinikuugatta imatut: Ilinnialeravit suut misigeqqaarnikuuigit?


Aug 23, 2023

Lea Holm peqatigalugu Inuunera Ilorleq ingerlapparput, sammisassagullu ukuupput: Inuiaqatigiit akornanni “naatsorsuutigisat”. Naatsorsuutigineqartut maleqqissaanngikkaangatsigit. Naatsorsuutigineqartut vs. uanga nammineq sorusuppunga?


Aug 22, 2023

Erni Kristiansen pulaarpoq. Erni Upernavimmut meeqqat atuarfiat naammassiartornikuuaa, ilaquttani qimallugit. Aasiannut ilinniarnertuunngoriarpoq, aammalu Nuummut Ilinniarfissuarmut ilinniariarluni. Ernip misiginikuusani oqaluttuarivai, nuannersut nuanniittullu.


Aug 21, 2023

Ullumikkut Ilinnialerneq sammivara. Tassani eqqartorpara Youtubekkut videonik ikkussisartoq Ellen Kelley, taassumallu siunnersuutai ilinnialernermi iliuusissat. Aamma tusarnaartartut aperaakka imak: Kollegieleqqaaravit puigunaatsumik oqaluttuaateqarpit? 😁 Qanoq pisoqarnikuua? 🥳


Aug 18, 2023

- Sapaatip akunnerani saqqummertut - Pajuttaat tikinngilaq... - Suut kukkullutit pisiarinikuuigit?