Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Nov 28, 2022

Ataasinngornermi sammisat: Timersorneq - Inuk eqartorneqartoq - Piukkussat pingasut assigiinngitsut kiisalu naggasiutigalugu Misiliisa. Aallakaatitsisuupput maali Inullu tusarnaaluarina :)