Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Nov 25, 2022

Tallimanngornermi sammisat: FB-Live - Makitsineq - KinaSumiQanga - Yoghurt imigassaava imigassaanngila? - Aallakaatitsisuupput; Nukakkuluk, Maali Inullu Tusarnaarluarina :)