Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Aug 1, 2022

Tassamaa... qarliit kivingasut mutiungallarmata :)