Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Jun 27, 2023

Ullormut sammisat: - Ullormut tulluartoq Camp Kulloq, Kullorsuarmi susassaqartitsisut. - Piukkussara, Diary of a CEO - Dr. Mindy Pelz . Fastertarneq, arnat angutillu homonii. - Nalunngiliuk? Inguttaat nungukkaluarpata qanoq sunniuteqassanersoq. - Kina Sumi Qanga. Tusarnaartartutsinnut tutsaqarneq.