Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Feb 23, 2023

Pulaartoraakka Ivaana K. Olsen aammalu Naja Parnuuna Vahl Olsen. Ivaanap saqqummersitassaa eqqartorparput aammalu taalliortarnerat erinniortarnerallu eqqartorparput. Aammalu Netfliximi isiginnaagassat saqqummertussat nuannerunartitakka eqqartorlugit.