Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Mar 31, 2023

Sammisat: - Facebook Live: Mobilinni App suna atornerpaasarpiuk? - Meeraagallaravit suna ilumoorsorinikuuiuk? - Ilumoorsorineqartartut ilumuunngittut. - Misiliinera eqqartulaarpara.