Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Aug 31, 2022

Nukakkuluk Maalillu ''Ilinniarfiga''-mi Timmisartortoartoq Jaqqa Grønvold, pulaartoralugu aallakaatitsisut. :)