Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Nov 30, 2022

Pingasunngornermi sammisat: Nalungiliuk Geisha? - Inuunera Ilorneq Lea Holm peqatigalugu eqqartorneqarpoq Avataaniit unnertittarneq. Aallakaatitsisuupput Inuk aamma Maali tusarnaarluarina :)