Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Sep 30, 2022

- FB Live: Ullormut pinngitsoorsinnaanniat suua?, Kina/Sumi/Qanga?, Facebookikkut apeqqut: Nunarsuatsinni sorliit amerlanerpaappat? Matut imaluunniit Assakaasut? aammalu misiliisa naammassinera.