Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Dec 28, 2022

Pingasunngornermi sammisaq: ''Nalunngiliuk?'' - Lea Holm peqatigalugu ''Inuunera Ilorleq'', tassani sammineqarpoq: Ukiup ingerlasimaneranut kingumut qiviarneq, suut ilikkarfigaagut? Ullumikkumiinneq, siunissamulul pilersaarusiornissamut ilusilersuisinnaaneq. Aallakaatitsisuupput Nukakkuluk aamma Maali, tusarnaaluarina :)