Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Aug 29, 2022

Sammisat: Fb-kkut live-mi peqataasitsineq -KinaSumiQanga Inuup eqqoriaasitsinera -Fb-mi allassimasut atuarlugit :) Aallakaatitsivimmi peqataasut: Inuk, Paaliit, Nukakkuluk Maalilu. :)