Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

May 24, 2022

- Ilinniarfiga: Ilinniartitsisutut ilinniartoq Nuka-Otto Thomsen aallakaatitsivimmeeqatigaarput.