Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Sep 15, 2023

Aallakaatitami sammisat: Arctic Winter Games-mi kultorilerinermi Kuluk Helms & Jaqqa Petersen inuusuttunut peqataasitsiniaanermut tunngasunut saqqummiussipput, - Maali AWG-mi nammineq misigisimasani oqaluttuarai. Naggasiullugu Paaliip misilissimasani; ullaarnganiik nutaamik ileqquliussaqarneq saqqummiullugu. Tusarnaarluarina :)