Preview Mode Links will not work in preview mode

#inuushow

Inuusuttunut aallakaatitassiat

Aug 5, 2022

Nukakkuluk Maalilu tallimanngornermi sammisaraat: Apeqqutit allanartut - Suup ullumikkut illartippaatit? - Karl Peter M. Piukkussaa - Nipilersugarlu oqaluttuassartalik. :)